top
product_main_s10
InBody S10
product_main_720
InBody 770
product_main_720
InBody 570
product_main_370S
InBody 370S
product_main_270
InBody 270
product_main_r20
InBody 120
InBodyS10 InBody770 InBody570 InBody370S InBody270 InBody120
Método de
Medición
DSM-BIA SMF-BIA,
DSM-BIA
DSM-BIA SMF-BIA,
DSM-BIA
SMF-BIA,
DSM-BIA
DSM-BIA
Frecuencias 1, 5, 50, 250, 500, 1000kHz 5, 50, 500kHz 5, 50, 250kHz 20, 100kHz
Hoja de
Resultado
A4(Adulto, Agua), Papel Térmico A4(Adulto, Niño, Agua) A4(Adulto, Niño) A4(Adulto, Niño), Papel Térmico A4(Adulto), Papel Térmico
Duración de la
Medición
1min. 50seg. 1min 50seg. 15seg. 15seg. 17seg.
Almacenamiento
de Datos
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Software O O O O O O
Conección
Inalámbraica
Wifi, Bluetooth Wifi, Bluetooth Wifi, Bluetooth Wifi, Bluetooth Bluetooth
Peso del Equipo 2Kg 38Kg 24Kg 26Kg 14Kg 4.3Kg

* SMF-BIA : Multi-frecuencia Simultánea de Análisis de Impedancia Bioeléctrica
* DSM-BIA : Multi-frecuencia Directa Segmental de Análisis de Impedancia Bioeléctrica